608 846 750
kancelaria.wilkiewicz@gmail.com

Cennik

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem współpracy, na podstawie precyzyjnie określonych zasad. Na wynagrodzenie składa się honorarium (wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną) oraz zwrot ewentualnych wydatków (opłaty sądowe, skarbowe, podatki i inne koszty, poniesione w związku z prowadzeniem danej sprawy).

W sprawach o roszczenia majątkowe stawki wyjściowe, stanowią minimalne stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1490). Stawki te są uzależnione od wartości dochodzonego roszczenia i wynoszą:

– do 500 zł – 60 zł;

– powyżej 500 zł do 1 500 zł – 180 zł;

– powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 600 zł;

– powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 1 200 zł;

– powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2 400 zł;

– powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3 600 zł;

– powyżej 200 000 zł – 7 200 zł.

Powyższe stawki podwyższane są o należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Cena porady prawnej w sprawach typowych  wynosi 100 zł + VAT. W sprawach skomplikowanych cena porady może być wyższa.

 

Stawki te mogą ulec podwyższeniu lub obniżeniu, w zależności od charakteru sprawy.

Na wysokość honorarium wpływ mają następujące czynniki:

  • charakter i rodzaj sprawy,
  • nakład pracy i złożoność sprawy,
  • miejsce i termin wykonywania usługi.

Stosowane systemy rozliczeń:
Stawka jednorazowa – stosowana w przypadkach zleceń czynności jednorazowych, np. porada prawna, analiza umów, korespondencja przedprocesowa, spory sądowe.
Stawka godzinowa za każdą godzinę pracy poświęconą na wykonanie zlecenia Klienta (efektywny czas pracy).
Stawka miesięczna (ryczałt) – proponowana Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej współpracy. W zależności od przewidywanego w skali miesiąca zapotrzebowania na usługi prawne proponowany jest odpowiedni ryczałt.
Wynagrodzenie za wynik sprawy (premia za sukces) stanowi jedynie dodatkowy element wynagrodzenia, tzn. zapłatę, poza uzgodnionym honorarium, dodatkowego wynagrodzenia w przypadku pomyślnego rezultatu zlecenia.
Szczegółowa wycena świadczonych usług oraz dobór systemu rozliczeń podlega każdorazowo indywidualnym uzgodnieniom. Jeżeli chcą Państwo poznać orientacyjną cenę obsługi prawnej firm i Klientów indywidualnych, proszę o skorzystanie z formularza kontaktowego i przesłanie wiadomości z krótkim opisem rodzaju i liczby spraw, które miałyby być objęte zleceniem.

 

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.